Sách tra cứu các phân vị Địa Chất Việt Nam (Lexicon of Geological Units of Vietnam)

Các phân vị địa chất, với thành phần vật chất, những di tích hoá thạch để lại và mối quan hệ giữa chúng với nhau, luôn được coi là những tài liệu nguyên thuỷ giúp các nhà địa chất hiểu được và diễn giải những vấn đề cơ bản của địa chất học, đồng thời làm cơ sở cho việc dự đoán và định hướng trong điều tra khoáng sản.

Sách tra cứu này đã mô tả 473 phân vị địa tầng, 89 phân vị magma và 96 phân vị cấu trúc - kiến tạo..

MAP PROJECTION TRANSITIONS

Mô phỏng sự biến dạng bản đồ giữa các phép chiếu, bản đồ được chiếu lên mặt phẳng ngang và ta có thể dùng chuột kéo để thay đổi vị trí bản đồ

Aitoff, August, Baker, Boggs, Bonne, Bromley, Collignon, Craster Parabolic, Eckert I, Eckert II, Eckert III, Eckert IV, Eckert V, Eckert VI ...

Atlas đá magma và đá biến chất, khoáng vật và kiến trúc tinh thể

Tập ảnh kiến trúc các khoáng vật, đá biến chất, magma, xâm nhập dưới kính hiển vi

Đang tiến hành - Chuyển đổi toạ độ giữa UTM, Long/Lat và VN2000

Công cụ hỗ trợ chuyển đổi giữa các hệ tọa độ trực tiếp trên trang, bao gồm các hệ tọa độ UTM, Long/Lat và VN-2000.

Tiện ích nhập các điểm tọa độ và thể hiện trên bản đồ Google Maps

Bản đồ địa chất Online

Bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 online, xem theo từng mảng, với độ chi tiết cao, bao gồm tất cả 56 mảnh