TIN KHOA HỌC
Đang tải...
  Đang tải...


 1. Thành DươngG7

  Thành DươngG7

  1
  0
  1
  Trường:
  DH mỏ-địa chất
  Việt Nam là nước có tiềm năng về than khoáng các loại.
  Than biến chất thấp (lignit - á bitum) ở phần lục địa trong bể than sông Hồng tính đến chiều sâu 1700m có tài nguyên trữ lượng đạt 36,960 tỷ tấn. Nếu tính đến độ sâu 3500m thì dự báo tổng tài nguyên than đạt đến 210 tỷ tấn.
  Than biến chất trung bình (bitum) đã được phát hiện ở Thái Nguyên, vùng sông Đà và vùng Nghệ Tĩnh với trữ lượng không lớn, chỉ đạt tổng tài nguyên gần 80 triệu tấn.
  Than biến chất cao (anthracit) phân bố chủ yếu ở các bể than Quảng Ninh, Thái Nguyên, sông Đà, Nông Sơn với tổng tài nguyên đạt trên 18 tỷ tấn.
   

  Các file đính kèm:

  Đang tải...
Đang tải...