TIN KHOA HỌC
Đang tải...

Toán địa chất

Thảo luận trong 'Địa chất đại cương' bắt đầu bởi dongnai_12_12, 25/10/17.

  Đang tải...


 1. dongnai_12_12

  dongnai_12_12 1★

  50
  24
  8
  Trường:
  tự học
  Tháng 11 rồi. Những tháng cuối năm con người luôn luôn tất bật với những thay đổi. Sẽ có những lúc ta băn khoăn và đây là lúc này>>>
  Khái niệm:
  Toán - địa chất được hiểu như là một lĩnh vực khoa học ứng dụng các thành tựu toán và ngôn ngữ toán học kết hợp với các nguuyên lý địa chất để xây dựng các thủ tục tiến hành thí nghiệm địa chất có hiệu quả và xây dựng được những lý thuyết chặt chẽ về các quá trình địa chất; đồng thời tổ chức các hệ điều khiển tự động để tiến hành các công việc sản xuất địa chất.
  Vai trò:
  Phương pháp toán địa chất cũng như các ngành khoa học khác ở giai đoạn phát triển cao đòi hỏi phải hoàn thiện các yêu cầu cơ bản sau:
  - Xác lập được một cơ sở logic và hoàn thiện về mặt logic các phương pháp nghiên cứu của môn khoa học này.
  - Phân tích và xác lập rõ ràng sự liên quan giữa lý thuyết và thực tiễn.

  - Xác lập hướng nghiên cứu chủ yếu.

  - Hoàn thiện các tiêu chuẩn để đánh giá kết quả nghiên cứu.

  - Phân tích và làm sáng tỏ mối quan hệ qua lại giữa môn toán địa chất và các môn khoa học khác.

  Trong công tác điều tra thăm dò địa chất thường phải giải quyết các nhiệm vụ sau:

  - Phân loại các thành phần địa chất.

  - Xếp các thành tạo địa chất vào các thành hệ, phức hệ, các loại hình mỏ công nghiệp, loại nhóm mỏ thăm dò "chuẩn" đã biết.

  - Xác định mối quan hệ nhân quả giữa các tính chất của đối tượng địa chất cần nghiên cứu.

  - Dự báo đánh giá qui mô, chất lượng của các tính chất của đối tượng địa chất cần nghiên cứu, cần tìm kiếm, thăm dò

  Các mô hình được sử dụng trong nghiên cứu và mô tả sự biến hoá của các thông số địa chất thân quặng. Các mô hình được sử dụng trong nghiên cứu và mô tả sự biến hoá của quặng hoá có thể tập hợp thành 3 nhóm chính:

  - Nhóm mô hình thống kê.

  - Nhóm mô hình toán giải tích.

  - Nhóm mô hình dựa trên cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên
   
  Đang tải...
Đang tải...