TIN KHOA HỌC
Đang tải...
 1. dongnai_12_12

  dongnai_12_12 1★

  50
  24
  8
  Trường:
  tự học
  Tháng 11 rồi. Những tháng cuối năm con người luôn luôn tất bật với những thay đổi. Sẽ có những lúc ta băn khoăn và đây là lúc này>>>
  Theo Điều 2 của Nghị định 158 thì, trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác, xác định trong dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật và được quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản.

  Những quy định trong điều 2 này không rõ ràng, gây ra nhiều cách hiểu khác nhau. Ở đây có 2 cách hiểu về trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác:

  - Có doanh nghiệp hiểu đó là trữ lượng địa chất (trữ lượng thăm dò). Vấn đề này thể hiện rõ trong Điều 1 của Giấy phép khai thác khoáng sản có ghi 2 loại trữ lượng: Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác: ……(tấn, m3,... và Trữ lượng khai thác: …… (tấn, m3,…).

  - Có doanh nghiệp hiểu là trữ lượng khai thác (trữ lượng còn lại sau khi đã trừ trữ lượng nằm trong trự bảo vệ bờ moong hoặc trụ bảo vệ khác…).

  Theo cách hiểu thứ nhất thì việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vẫn thực hiện theo nội dung của của Điều 5, Nghị định 203/2013-NĐCP. Nếu theo cách tính này thì sinh ra một số bất cập:

  - Trong nhiều trường hợp doanh nghiệp không được khai thác trữ lượng nhưng vẫn phái đóng tiền cấp quyên khai thác khoáng sản. Ví dụ, trữ lượng nằm trong trụ bờ moong không được khai thác, nhưng vẫn phải đóng tiền.

  Theo cách hiểu thứ hai, việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là tính theo trữ lượng khai thác. Theo chúng tôi đây là cách tính đúng đắn nhất. Chính vì thế trong “Nội dung báo cáo thăm dò” của Thông tư Số: 45/2016/TT-BTNMT có yêu cầu phải tính“trữ lượng có khả năng khai thác lộ thiên, trữ lượng khai thác hầm lò (nếu có)” là nhằm mục đích này.

  -Về trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  - Trong nhiều trường hợp doanh nghiệp không được khai thác trữ lượng nhưng vẫn phái đóng tiền cấp quyên khai thác khoáng sản. Ví dụ, trữ lượng nằm trong trụ bờ moong không được khai thác, nhưng vẫn phải đóng tiền.
   

  Các file đính kèm:

  • 203.
   203.png
   Kích thước:
   388,6 KB
   Xem:
   0
  1
  HUNGKS thích bài này.
  Đang tải...
Đang tải...