TIN KHOA HỌC
Đang tải...
  Đang tải...


 1. admin

  Founder Ban quản trị

  472
  868
  93
  Trường:
  ĐH KHTN
  trời mưa to quá
  Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại Công văn số 1148/ĐCKS-TCCB ngày 05 tháng 05 năm 2016; Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

  Chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí việc làm các chuyên ngành:
  1).Điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản: 10 người, trong đó:
  - Kỹ sư địa chất: 05 người
  - Kỹ sư Địa vật lý: 01 người
  - Kỹ sư Trắc địa: 01 người
  - Cao đẳng địa chất: 03 người

  2) Cử nhân kinh tế: 01người; công tác kế hoạch Đoàn Địa chất 406 (Quảng Bình)

  Thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 30/8/2016
  Xem chi tiết: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ

  Nguồn Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ
  Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ./.
   
Đang tải...