TIN KHOA HỌC
Đang tải...
  Đang tải...


 1. admin

  Founder Ban quản trị

  472
  868
  93
  Trường:
  ĐH KHTN
  trời mưa to quá
  Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, lao động của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Phe duyệt tại Công văn số 3206/ĐCKS-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức.

  Thời hạn nộp hồ sơ là từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017 2017-11-22_081325.

  2017-11-22_081336.
   
Đang tải...