TIN KHOA HỌC
Đang tải...
  Đang tải...


 1. Vy

  Vy 3★

  67
  128
  33
  Trường:
  ĐH KHTN TP HCM
  Cuốn sách này là tập danh bạ các nguồn nước khoángnước nóng (NKNN) Việt Nam, được biên soạn trên cơ sở các tài liệu thực tế tích lũy được qua quá trình điều tra nghiên cứu NKNN từ đầu thế kỷ đến nay.

  Bảng 1- Các chỉ tiêu định danh và tiêu chuẩn nước khoáng
  upload_2017-8-24_7-19-10.

  Vị trí các điểm nước khoáng và nước nóng: http://www.idm.gov.vn/nguon_luc/Xuat_ban/Anpham/Nuoc_khoang/main.htm

  upload_2017-8-23_22-32-30.

  Sách gồm 2 phần:

  Phần I. "Đánh giá tổng quan về tài nguyên NKNN Việt Nam" trình bày ngắn gọn các vấn đề chung: khái niệm về NKNN, chỉ tiêu định danh và tiêu chuẩn NKNN, lịch sử nghiên cứu NKNN, phân loại NKNN, triển vọng và hiện trạng khai thác NKNN, phương hướng điều tra nghiên cứu khai thác sử dụng, quản lí và bảo vệ NKNN ở Việt Nam.

  Phần II. "Danh bạ các nguồn NKNN Việt Nam" là nội dung chính của sách. Từ tổng số khoảng 400 nguồn được thống kê trên toàn lãnh thổ các tác giả chọn ra 287 nguồn đã được khảo sát từ sơ bộ đến tỉ mỉ, có số liệu phân tích lý - hoá của nước để đa vào danh bạ. Mỗi nguồn được mô tả theo trình tự: tên gọi, vị trí địa lý và hành chính, dạng xuất lộ, lịch sử nghiên cứu, tính chất lý - hoá, kiểu hoá học của nước, xếp loại nguồn nước, tình trạng sử dụng. Các nguồn được đa lên bản đồ và các bảng tổng hợp theo loại, theo tỉnh, theo thứ tự chữ cái. Cuối sách có tóm tắt bằng tiếng Anh và các phụ lục cần thiết.

  Phần II các bạn có thể tra cứu tại link:
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối bởi mod: 24/8/17
Đang tải...