TIN KHOA HỌC
Đang tải...
  Đang tải...


 1. ntnganmt14

  ntnganmt14

  1
  0
  1
  Trường:
  Bách Khoa TPHCM
  Ngày 14 tháng 9 năm 2018 vừa qua, Bộ TNMT vừa ban hành 6 QCVN về môi trường đối với các loại phế liệu nhập khẩu khác nhau thông qua 2 thông tư, bao gồm:
  1. Thông tư 08/2018/TT-BTNMT: ban hành 3 QCVN:
  - QCVN 31:2018/BTNMT về phế liệu sắt thép.
  - QCVN 32:2018/BTNMT về phế liệu nhựa.
  - QCVN 33:2018/BTNMT về phế liệu giấy.
  2. Thông tư 09/2018/TT-BTNMT: ban hành 3 QCVN:
  - QCVN 65:2018/BTNMT về phế liệu thủy tinh.
  - QCVN 66:2018/BTNMT về phế liệu kim loại màu.
  - QCVN 67:2018/BTNMT về phế liệu xỉ hạt lò cao.

  Các QC này có hiệu lực từ ngày 29/10/2018. Thông tư 43/2010/TT-BTNMT bị thay thế.
   

  Các file đính kèm:

  08-2018-TT-BTNMT_mini.pdf

  09-2018-TT-BTNMT_mini.pdf

  Đang tải...
Đang tải...