TIN KHOA HỌC
Đang tải...
  Đang tải...


 1. Nguyentrian

  Nguyentrian 3★

  433
  473
  63
  Trường:
  ĐH KHTN TPHCM
  Địa chất có lẽ không phải 1 nghề, mà là 1 đam mê
  Bình thường hàm concatenate chỉ có thể sử dụng giới hạn 255 giá trị hoặc 8.192 ký tự, không sử dụng với range cell và thiết lập liên từ kết nối (như dấu phẩy, dấu cộng..) giữa các cell muốn kết hợp.

  Mở Excel > Alt+F11 > Alt+M
  Nhập nội dung bên dưới để tạo ra 1 hàm mới tên là JoinCells
  Mã:
  Function JoinCells(rng As Range, Optional ConcatenationChar As String = "") As String
  
  Dim cell As Range, strOutput As String
  
  For Each cell In rng
    strOutput = strOutput & cell.Value & ConcatenationChar
  Next cell
  
  If Len(ConcatenationChar) > 0 Then
    strOutput = Left(strOutput, Len(strOutput) - 1)
  End If
  
  JoinCells = strOutput
  
  End Function
  Giờ ta có thể sử dụng hàm JoinCells thay cho hàm Concatenate với 2 thông số như sau:
  - tham số liên từ không bắt buộc

  Thủ thuật này chủ yếu giải quyết vấn đề của mình hoặc 1 ai đó gặp rắc rối giống mình .hehe
   
  Sửa lần cuối bởi mod: 16/12/16
  2
  Nam.geoadmin thích bài này.
Đang tải...