TIN KHOA HỌC
Đang tải...
?

phần mềm sử dụng như thế nào?

 1. cách chọn hệ tọa độ, seed file chuẩn để đưa về

  100,0%
 2. seed file chuẩn để đưa về

  100,0%
 3. bản đồ ở tỷ lệ khác nhau khi chuyển bản đồ không khớp

  100,0%
Multiple votes are allowed.
  Đang tải...


 1. huy1990

  huy1990

  1
  0
  1
  Trường:
  đại học nông lâm HCM
  +/ Hiện nay vấn đề quản lý và sử dụng các file bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng tại các địa phương hay đơn vị về quản lý đất đai, môi trường đã được nhà nước đầu tư đo đạc, chỉnh lý, cập nhật thường xuyên theo hệ tọa độ chuẩn hiện hành; việc lưu trữ qua lại các file bản đồ giữ các phần mềm hiện hành như Microstation <=> Mapinfor <=> Autocad <=> ArcGis trở nên dễ dàng với các Tool tự động. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng và quản lý chúng ta vẫn phải sử dụng các file bản đồ có hệ tọa độ cũ (HN72) hay file bản đồ có múi chiếu khác nhau (múi 3o và múi 6o); để phục vụ các nhu cầu thiết yếu, cơ bản trên thì phần mêm FME được sử dụng nhằm hỗ trợ đắc lực trong việc chuyển đổi, kiểm tra hệ tọa độ cho các file bản đồ...
  +/ Video dưới mình hướng dẫn cài đặt FME thành công 100% trên tất cả các phiên bản của window

  +/ Video dưới mình hướng dẫn các chuyển hệ tọa độ các file bản đồ địa chính có hệ tọa độ HN72 sang hệ tọa độ VN2000

  => Lưu ý:
  +/ nếu ko chọn theo cùng kinh tuyến trục (coord System) thì bạn có thể dùng seed file (vì trong file này có chứ trục tọa độ rồi) tuy nhiên seed file mà các bạn chọn phải ở cùng định dạng với file bạn cần chuyển ví dụ như file cần chuyển là của V8 thì seed file cũng phải ở v8 vì nếu như seed file vẫn còn ở định dạng v7 thì đường link dẫn sẽ hiện màu đỏ...
  +/ sau tất cả mà 2 file (cần chuyển và file gốc...) vẫn không khớp được vào với nhau thì mình chắc chắn rằng 2 file bđ này được lập từ 2 loại múi chiếu là 3 độ và 6 độ; để t/h tiếp bạn cần đưa chúng về cùng 1 múi chiếu
   
  Đang tải...
Đang tải...