TIN KHOA HỌC
Đang tải...
  Đang tải...


 1. Vy

  Vy 3★

  67
  128
  33
  Trường:
  ĐH KHTN TP HCM
  Chia sẻ mọi người cuốn giáo trình Địa mạo đại cương của tác giả Đào Đình Bắc

  Địa mạo Đại cương là một trong những môn học cơ sở của địa lí học. Nó đi sâu nghiên cứu địa hình bề mặt Trái Đất về các mặt hình thái, nguồn gốc phát sinh và lịch sử phát triển .


  diamaodc.

  Nội dung giáo trình Địa mạo Đại cương nhằm đáp ứng hai yêu cầu sau đây:
  • Cố gắng tinh giản theo yêu cầu của cải cách giáo dục ở bậc đại học, tránh lặp lại những vấn đề đã có trong nội dung của các môn học khác, gợi mở cho học sinh những huống suy nghĩ về những vấn đề được đặt ra;
  • Cung cấp khố lượng kiến thức tối thiểu cần thiết cho học sinh về địa mạo học, đủ để tạo dễ dàng cho việc học tập các môn học khác và làm cơ sở khoa học cho những hoạt động sử dụng và cải tạo địa hình sau này.

   
Đang tải...