1. segovia đã thích bài viết của admin trong chủ đề MapInfo Pro 15 (32bit và 64bit) mới nhất, sử dụng lăn chuột như Autocad.

    MapInfo Pro 15 là phiên bản nâng cấp hoàn hảo từ 12.5 giao diện cũng như chức năng, đổi tên layer nhanh, hỗ trợ Unicode trong bản 64bit...

    upload_2016-8-1_22-17-35.png upload_2016-8-1_22-19-2.png upload_2016-8-1_22-47-15.png upload_2016-8-1_22-49-54.png upload_2016-8-1_23-10-34.png 25/4/17 lúc 13:38
Đang tải...