1. hoanganh1711 đã trả lời vào chủ đề Bản đồ địa chất và khoáng sản Việt nam tỷ lệ 1:200.000 (56 mảnh).

    Ad ơi nhờ Ad gửi cho em bản đồ địa chất Hà Nội (F48-XXVII) với Ninh Bình (F48-XXXIV) ạ, mail của em là: phamhoanganh7111@gmail.com Em...

    21/4/17 lúc 08:16
Đang tải...