1. admin đã thích bài viết của phahoai1211 trong chủ đề Thông tư 45/TT-BTNMT thay thế Thông tư 16/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

    THÔNG TƯ "QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN, ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN VÀ MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, MẪU VĂN BẢN TRONG HỒ...

    24/3/17 lúc 14:22
Đang tải...